Opłaty Rejestracyjne

Źródło: Eurotax | Data publikacji: 2009.11.16 09:01

Informacje na temat wszystkich opłat rejestracyjnych oraz lista dokumnetów wymaganych przy rejestracji pojazdu.

OPŁATY REJESTRACYJNE

 • samochód fabrycznie nowy: 167,50 zł (48 zł dowód rejestracyjny, 11 zł znaki legalizacyjne, 16,50 zł nalepki na szybę, 80 zł tablice rejestracyjne, 12 zł pozwolenie czasowe);
 • sprowadzony z zagranicy: 742,50 zł (48 zł dowód rejestracyjny, 11 zł znaki legalizacyjne, 16,50 zł nalepki na szybę, 80 zł tablice rejestracyjne, 12 zł pozwolenie czasowe) 75 zł karta pojazdu, 500 zł opłata recyklingowa;
 • zarejestrowany dotychczas z numerem czterocyfrowym (na czarnych tablicach): 167.50 zł zarejestrowany dotychczas z numerem pięciocyfrowym (na tablicach białych): 75,50 zł (48 zł dowód rejestracyjny, 11 zł znaki legalizacyjne, 16,50 zł pozwolenie czasowe)
 • zarejestrowany w innym urzędzie w Polsce: 167,50 zł
 • Dodatkowo należy w Urzędzie Celnym uiścić opłaty związanej z akcyzą liczoną od pojemności samochodu, a w przypadku aut sprowadzonych spoza UE zapłacić cło. Niezbędne jest tam również przedstawienie dokumentu ze stacji diagnostycznej, który zezwala na poruszanie się danym pojazdem w Polsce. Zapłata akcyzy musi zostać uiszczona nie później niż z chwilą rejestracji samochodu osobowego w kraju. Po dokonaniu tych obowiązków proces rejestracji zmierza do Urzędu Komunikacji i Urzędu Skarbowego. Kolejność wizytacji w tych dwóch urzędach jest dowolna, jednak w przypadku Urzędu Skarbowego na przedstawienie stosownych danych mamy zaledwie 14 dni od momentu zakupienia pojazdu. Z kolei na załatwienie formalności w Wydziale Komunikacji mamy dni 30.

  Do zarejestrowania pojazdu niezbędne jest wypełnienie specjalnego druku (znajdziemy go w Wydziale Komunikacji), na podstawie którego urząd rozpocznie proces rejestracji samochodu. W trakcie sprawdzania przez urząd historii samochodu otrzymuje się tablice czasowe wraz z dowodem, które należy oddać w momencie odbierania stałego dowodu rejestracyjnego.

  „Jeśli zakupiony pojazd jest przedmiotem dalszej odsprzedaży, to pierwszy właściciel pojazdu nie ma obowiązku rejestrowania go na siebie, lecz ma obowiązek udostępnienia do wglądu dla właściwego Urzędu Komunikacji oryginałów dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu, wraz z wszystkimi ewentualnymi pośrednimi dokumentami przeniesienia własności. Jeśli nabywca lub nabywcy prowadzą działalność gospodarczą związaną z ,,obrotem pojazdami’’ mogą przedłożyć notarialne kopie dokumentów przeniesienia własności, co jest zgodne, z DZ.U. Nr 161, poz. 1564 §1 "2a. z 11 sierpnia 2003.”

  OPŁATA AKCYZOWA

  Od 1 grudnia 2006 zrównane zostały stawki podatku akcyzowego od samochodów nowych i używanych. Za pojazdy z silnikami o pojemności do dwóch litrów stawka podatku wynosi 3,1 proc. niezależnie od wieku pojazdu. Natomiast od 1 stycznia 2009 akcyza od samochodów z silnikami o pojemności ponad dwa litry wynosi 18,6 proc.

  DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REJESTRACJI POJAZDU

  1. Pojazd fabrycznie nowy

   Wymagane dokumenty:
  • wniosek,
  • dowód tożsamości właściciela,
  • dowód własności,
  • wyciąg ze świadectwa homologacji,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana (nie dotyczy ciągników, przyczep i motorowerów)

  2. Pojazd używany wcześniej rejestrowany w Polsce

   Wymagane dokumenty:
  • wniosek,
  • dowód tożsamości właściciela,
  • dowód własności,
  • potwierdzenie opłaty wydane przez urząd skarbowy,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • badania techniczne auta,
  • tablice rejestracyjne,

  3. Pojazd sprowadzony z zagranicy

  Wymagane dokumenty do rejestracji dla samochodów sprowadzonych z UE:

  • dowód własności pojazdu,
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą),
  • dokument legalności pojazdu, jeżeli został wydany,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy,
  • potwierdzenie zapłaty opłaty recyclingowej,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

  Wymagane dokumenty do rejestracji dla samochodów sprowadzonych z państw nie będących członkami UE:

  • dowód własności pojazdu,
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
  • dowód odprawy celnej przywozowej [SAD],
  • dokument legalności pojazdu, jeżeli został wydany, potwierdzenie zapłaty opłaty recyclingowej (przepis dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 i N1).
  • wyrejestrowanie pojazdu wraz z innymi dokumentami sporządzonymi w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • tablice rejestracyjne, jeśli zostały wydane,
  • dokument określający tożsamość właściciela oraz potwierdzenie zawarcia umowy OC;
  • dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego.
  • dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpis do ewidencji gospodarczej.

  Autor: Eurotax
  powrót więcej w kategorii